Kontaktinformasjon

Formann:
Karl Einar Ellingsen post@skudenespk.no Karl.e.ellingsen@haugnett.no Mob. 997 03 396

Nestformann:
Reidar Owe reowe@online.no Mob. 908 49 119

Kasserer:
Hein Arve Varne hein@skudenespk.no Mob. 982 91 300

Sekretær:
Grethe Berdinessen dag.magne.berdinessen@haugnett.no 93497267

Oppdatert 10.02.2018