Kontaktinformasjon

Skyteleder:

Endre Ferkingstad endreferkingstad@outlook.com Mob.: 974 70 103

Formann:
Karl Einar Ellingsen post@skudenespk.no Karl.e.ellingsen@haugnett.no Mob. 997 03 396

Nestformann:
Bjørn Gunnar Pedersen Bgp1982@gmail.com Mob. 922 94 409

Kasserer:
Joachim Lyngholm joachimlyngholm@yahoo.no

Sekretær:
Jan Kristoffersen jan@proffdykk.no

Oppdatert 18.9.2022