Årsmøte 2017

Det blir årsmøte i klubbhusen den 10.02.2017. Det blir servert kaffe og noe å bite i.

Saksliste er som følger:

Godkjenne de stemmeberettige
Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokollen
Behandle årsmelding med materialliste
Godkjenning av regnskap
Behandle forslag og saker
Fastsettelse av medlemskontigent for 2017 med følgende forslag:
Junior – uendret 250,- men gjelder til og med 19. år
Senior – fra det året de fyller 20 år – uendret 800,-
Familiemedlemskap – utgår
Treningsgebyr karmøyhallen og Blikshavn økes til kr. 30,-
Treningsgebyr luftbanen kr. 10,-
Vedta budsjett
Behandle organisasjonsplanen
Valg

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og vi oppfordrer deg som medlem til å komme.

Følgende forslag er kommet inn og skal behandles av årsmøtet under forslag og saker:

  • Treningsgebyr foreslås å fjernes i sin helhet. Vi bør heller oppfordre alle medlemmer til å gi deres andel av tippemidlene til Skudenes Pistolklubb for å kompensere for bortfallet. Inntektene på treningsgebyret ligger i størrelsesorden 6500-7500,- pr. år. Vi får allerede nå ca 9500,- pr. år inn i tippemidler.
  • Selv om det ikke er skrevet i loven (vedtektene) noe om æresmedlem, foreslås det å oppnevne Reidar Owe til æresmedlem for klubben. Dette er da ment som en stor takk for det utrolige arbeidet han har gjort og fortsatt gjør for klubben. Det er aldri et nei, og humøret er alltid på topp.

Trening 23.03 Avlyst

Trening i karmøyhallen onsdag 23.03 er dessverre avlyst grunnet påskeferie.

Stevne er flyttet

Stevnet 07. juni er flyttet til 23. august da det kolliderte med NM i luft.

Årsmøte 2015

Det blir avholdt årmøte i klubbhuset fredag den 30. januar kl 1900. Vi håper flest mulig medlemmer har anledning til å møte.

Kaffe og noe godt å bite i står på menyen.

Møteinnkallelse er også sendt ut pr. post til alle medlemmer.

Aktiv Fritid 16.09.2014

Aktiv fritid ble for andre år på rad arrangert for 8. klassingene i Skudeneshavn. Vi var heldige og fikk besøk av 19 flotte ungdommer som ville prøve pistolskyting. Det ble avholdt en uhøytidelig konkurranse i løpet av dagen. Resultatene ble som følger:

resultater
Navn Resultat
Oliver E 103p
Henrik L 21p
Halstein T 177p
Henrik O 213p
Johannes S 141p
Alexander Ø. K 59p
Amalie K. N. E 166p
Kenneth B 130p
Henning D 162p
Daniel T 156p
Silje N 32p
Stine S 112p
Adrian K 101p
Ken-Harald H 86p
Stian S 75p
Joackim A 85p
Joakim S 110p
Moten H 118p
Samuel N 5p

Det var mulig å få totalt 300p. Meget bra skyting av flere tatt i betrakting at dette var første gangen!

Også læreren Helena S fikk prøve seg og klarte den imponerende summen 172p.

IMG_2746