Årsmøte 2017

Det blir årsmøte i klubbhusen den 10.02.2017. Det blir servert kaffe og noe å bite i.

Saksliste er som følger:

Godkjenne de stemmeberettige
Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokollen
Behandle årsmelding med materialliste
Godkjenning av regnskap
Behandle forslag og saker
Fastsettelse av medlemskontigent for 2017 med følgende forslag:
Junior – uendret 250,- men gjelder til og med 19. år
Senior – fra det året de fyller 20 år – uendret 800,-
Familiemedlemskap – utgår
Treningsgebyr karmøyhallen og Blikshavn økes til kr. 30,-
Treningsgebyr luftbanen kr. 10,-
Vedta budsjett
Behandle organisasjonsplanen
Valg

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og vi oppfordrer deg som medlem til å komme.

Følgende forslag er kommet inn og skal behandles av årsmøtet under forslag og saker:

  • Treningsgebyr foreslås å fjernes i sin helhet. Vi bør heller oppfordre alle medlemmer til å gi deres andel av tippemidlene til Skudenes Pistolklubb for å kompensere for bortfallet. Inntektene på treningsgebyret ligger i størrelsesorden 6500-7500,- pr. år. Vi får allerede nå ca 9500,- pr. år inn i tippemidler.
  • Selv om det ikke er skrevet i loven (vedtektene) noe om æresmedlem, foreslås det å oppnevne Reidar Owe til æresmedlem for klubben. Dette er da ment som en stor takk for det utrolige arbeidet han har gjort og fortsatt gjør for klubben. Det er aldri et nei, og humøret er alltid på topp.
Posted in Nyheter.